Vitajte. Naše stránky boli navštívené až 46160 krát.

FOTO: Púť k Božskému Srdcu v Litave 15. 06. 2012

História BBSJ

BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Centrum Bratstva Božského Srdca Ježišovho (BBSJ), ktoré je v Litave, sa organizačnou stránkou nejako zvlášť nezaoberalo. Dalo tomu voľný priebeh. Veriaci sa prihlasovali individuálne alebo v malých skupinách formou, aká bola pre nich vhodná. Jedinou informáciou o BBSJ bol článok v časopise Posol v marci 2001.
Spontánne sa prihlásilo 2 500 nových členov. Spasiteľ vzbudzuje vo veriacich túžbu po bratstve a tak si pripravuje srdcia mnohých veriacich, že zachytia aj minimálnu informáciu a hneď sa prihlasujú.

Niektorí vstupujú do BBSJ v Litave aj počas púte, ktorá sa organizuje. Pri tomto stretnutí sa modlia podľa Radlinského Nábožných výlevov, ako to robievali veriaci už v minulých storočiach pred spolkovým oltárom Božského Srdca.
Vo farnostiach sa môžu prihlásiť aj u horliteľov.
V BBSJ bolo do roku 1933 zapísaných 6 821 členov.
V rámci duchovných obnov po tomto roku, počas II. svetovej vojny a dokonca aj za socializmu sa prihlásilo ďalších 2 214 členov. Po Eucharistickom kongrese v Litave už 9 035 členov.

Do tohto času je to už 55 964 členov a stále pribúdajú ďalší.
Prvú novénu k Božskému Srdcu v novom tisícročí začal 20. júna 2000 v Litave otec biskup
Mons. Rudolf Baláž, ktorý sám vstúpil do BBSJ.

Tí, ktorí sa teraz prihlasujú, pripájajú sa k tomuto spoločenstvu síce nie dokonalých ľudí, ale takých, ktorí chcú vždy viac a viac krôčik za krôčikom napodobňovať Ježišovo Srdce, chcú ho odprosovať, uzmierovať, prosiť ho i ďakovať mu. A tak chcú prispieť svojou kvapkou k tomu, aby naše drahé Slovensko – srdce Európy – bolo zdravé.

„V novom tisícročí s novým Srdcom Ježišovým.“

„Ctitelia, ktorí uctievajú BSJ získavajú mnohé milosti,
ale zapísaní v BBSJ ich získavajú omnoho viac.“

Tieto milosti nám navonok pripomínajú obraz BSJ, ktorý pri zápise dostávajú všetci členovia BBSJ a na ktorom je zapísané ich meno, pečiatka BBSJ a podpis kňaza – úradný doklad
o našom členstve.

Ide hlavne o duchovnú hodnotu obrazu, lebo predstavuje milosti s ním spojené.
V deviatom prisľúbení BSJ Pán Ježiš sľubuje požehnanie pre domy, ktoré si uctievajú obraz jeho Srdca. Je vhodné si ho dať na také miesto, kde sa pred ním môžeme modliť a úctivo ho vnímať.

Členovia BBSJ majú vytvárať spoločenstvo aspoň 2-krát za mesiac na prvý piatok
a v prvú nedeľu v mesiaci pri odprosujúcich pobožnostiach.
Môžu sa však stretávať aj pri iných príležitostiach: pri púťach, modlitbách, charitatívnych a spoločenských podujatiach
a navzájom si pomáhať po každej stránke. Pomáhať si v problémoch duchovných
i materiálnych. Môžu sa napríklad starať o hroby zomrelých kňazov, byť účastní na duchovných obnovách a cvičeniach.
Ešte cennejšie sú dary milostí, ktoré navonok nevidíme. Sú to sv. omše a modlitby za živých a zomrelých členov BBSJ.


Toto spoločenstvo vzniklo ešte za života sv. Margity z Alacoque. Jej smrťou 16. októbra 1690 sa šírenie spoločenstva nezastavilo ani nespomalilo. Riadil ho sám Spasiteľ a za tri storočia sa rozšírilo po celej Cirkvi.
Arcibratstvu v Ríme bolo pridelené aj BBSJ v Litave, kde je centrum tohto spoločenstva pre Slovensko

Členom BBSJ sa môže stať každý: biskupi, kňazi rehoľníci aj každý veriaci.

Svätý Otec Ján Pavol II.

zo srdca udeľuje svoje osobitné

Apoštolské požehnanie

BRATSTVU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
pri oslave 300 rokov jeho trvania
vo farnosti Litava na Slovensku,
kde v spolupráci so Spolkom svätého ruženca
sa pričiňuje
o upevnenie katolíckej viery.

Vatikán, 28. novembra 2003


Fara Litava - 1135 | Created 2010


Čítania

Keď ťa to v kostole nebavíDnešný dátum: utorok, 5. december 2023
Meniny má Oto.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B