Vitajte. Naše stránky boli navštívené až 46160 krát.

FOTO: Púť k Božskému Srdcu v Litave 15. 06. 2012

História BBSJ

BRATSTVO BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Centrum Bratstva Božského Srdca Ježišovho (BBSJ), ktoré je v Litave, sa organizačnou stránkou nejako zvlášť nezaoberalo. Dalo tomu voľný priebeh. Veriaci sa prihlasovali individuálne alebo v malých skupinách formou, aká bola pre nich vhodná. Jedinou informáciou o BBSJ bol článok v časopise Posol v marci 2001.
Spontánne sa prihlásilo 2 500 nových členov. Spasiteľ vzbudzuje vo veriacich túžbu po bratstve a tak si pripravuje srdcia mnohých veriacich, že zachytia aj minimálnu informáciu a hneď sa prihlasujú.

Niektorí vstupujú do BBSJ v Litave aj počas púte, ktorá sa organizuje. Pri tomto stretnutí sa modlia podľa Radlinského Nábožných výlevov, ako to robievali veriaci už v minulých storočiach pred spolkovým oltárom Božského Srdca.
Vo farnostiach sa môžu prihlásiť aj u horliteľov.
V BBSJ bolo do roku 1933 zapísaných 6 821 členov.
V rámci duchovných obnov po tomto roku, počas II. svetovej vojny a dokonca aj za socializmu sa prihlásilo ďalších 2 214 členov. Po Eucharistickom kongrese v Litave už 9 035 členov.

Do tohto času je to už 55 964 členov a stále pribúdajú ďalší.
Prvú novénu k Božskému Srdcu v novom tisícročí začal 20. júna 2000 v Litave otec biskup
Mons. Rudolf Baláž, ktorý sám vstúpil do BBSJ.

Tí, ktorí sa teraz prihlasujú, pripájajú sa k tomuto spoločenstvu síce nie dokonalých ľudí, ale takých, ktorí chcú vždy viac a viac krôčik za krôčikom napodobňovať Ježišovo Srdce, chcú ho odprosovať, uzmierovať, prosiť ho i ďakovať mu. A tak chcú prispieť svojou kvapkou k tomu, aby naše drahé Slovensko – srdce Európy – bolo zdravé.

„V novom tisícročí s novým Srdcom Ježišovým.“

„Ctitelia, ktorí uctievajú BSJ získavajú mnohé milosti,
ale zapísaní v BBSJ ich získavajú omnoho viac.“

Tieto milosti nám navonok pripomínajú obraz BSJ, ktorý pri zápise dostávajú všetci členovia BBSJ a na ktorom je zapísané ich meno, pečiatka BBSJ a podpis kňaza – úradný doklad
o našom členstve.

Ide hlavne o duchovnú hodnotu obrazu, lebo predstavuje milosti s ním spojené.
V deviatom prisľúbení BSJ Pán Ježiš sľubuje požehnanie pre domy, ktoré si uctievajú obraz jeho Srdca. Je vhodné si ho dať na také miesto, kde sa pred ním môžeme modliť a úctivo ho vnímať.

Členovia BBSJ majú vytvárať spoločenstvo aspoň 2-krát za mesiac na prvý piatok
a v prvú nedeľu v mesiaci pri odprosujúcich pobožnostiach.
Môžu sa však stretávať aj pri iných príležitostiach: pri púťach, modlitbách, charitatívnych a spoločenských podujatiach
a navzájom si pomáhať po každej stránke. Pomáhať si v problémoch duchovných
i materiálnych. Môžu sa napríklad starať o hroby zomrelých kňazov, byť účastní na duchovných obnovách a cvičeniach.
Ešte cennejšie sú dary milostí, ktoré navonok nevidíme. Sú to sv. omše a modlitby za živých a zomrelých členov BBSJ.


Toto spoločenstvo vzniklo ešte za života sv. Margity z Alacoque. Jej smrťou 16. októbra 1690 sa šírenie spoločenstva nezastavilo ani nespomalilo. Riadil ho sám Spasiteľ a za tri storočia sa rozšírilo po celej Cirkvi.
Arcibratstvu v Ríme bolo pridelené aj BBSJ v Litave, kde je centrum tohto spoločenstva pre Slovensko

Členom BBSJ sa môže stať každý: biskupi, kňazi rehoľníci aj každý veriaci.

Fara Litava - 1135 | Created 2010


Čítania

Keď ťa to v kostole nebavíDnešný dátum: utorok, 5. december 2023
Meniny má Oto.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B