Vitajte. Naše stránky boli navštívené až 46160 krát.

Prvé a asi aj jediné duchovné povolanie z farnosti Litava

Katarína Gurová – Congregatio Jesu

V histórii farnosti Litava nemáme doklad o tom, že by bolo nejaké kňazské alebo rehoľné povolanie z tejto farnosti. A predsa, dňa 16. novembra 2010 ma na fare v Litave navštívila rehoľná sestra, ktorá sa mi predstavila ako rodáčka z Litavy, konkrétne z Dolinky.

V matrike pokrstených našej farnosti Tomus VI, strana 128 a poradové číslo 45 sa nachádza naozaj jej zápis.

Čo mi o sebe prezradila, chcem aby bolo zaznačené v Historii domus našej farnosti, nakoľko je to pravdepodobne naše jediné známe duchovné povolanie.

Katarína GUROVÁ, dcéra Pavla Guru a jeho manželky Márie rod. Sliackej sa narodila 6. decembra 1951 a 9. decembra toho istého roku bola pokrstená vo farskom kostole v Litave, kde prijala aj sviatosť birmovania 2. júna 1963.

Základnú deväťročnú školu vychodila v Litave v rokoch 1958 – 1967, potom bola prijatá na Strednú priemyselnú školu chemickú v Banskej Štiavnici, ktorú navštevovala v r. 1967 – 1971. Na strednej škole sa prvý krát zoznámila s rehoľnými sestričkami v Banskej Štiavnici a tam sa začalo rodiť povolanie do rehole.

Na jeseň – v septembri 1971 odišla do Báču, kde zostala asi tri dni a odtiaľ ju poslali na duchovné cvičenia do Čiech na Bílu vodu, kde mala aj obliečku a začala dvojročný noviciát. Po exercíciách ju poslali do obce Košátky v okr. Mladá Boleslav, kde bola zaradená pracovať v domove dôchodcov.

Po dvoch rokoch noviciátu 18. júla 1973 skladala svoje prvé rehoľné sľuby na Bílej vode. Večné – doživotné sľuby zložila v Báči 16. júla 1979 na sviatok Karmelskej Panny Márie v reholi Congregatio Jesu (Anglické panny)

Od r. 1983 – 1991 bola pradená do ústavu sociálnej starostlivosti v Hornom Maxove, v okrese Jablonec nad Nisou.

Od r. 1991 – 1997 pôsobila v Lučenci a zároveň diaľkovo študovala teológiu na Spišskej Kapitule do r. 1995.

Z Lučenca bola preradená do Nižného Hrušova – okr. Vranov nad Topľou 1997 – 1998.

V r. 1998 – 1999 pôsobila na misiách v Rusku, v uralskej časti TJUMEN, kde sa venovala hl. pastorácii a príprave ku sviatostiam.

Po návrate z Ruska najprv pôsobila vo farnosti Varín a potom v Zborove.

V r. 2001 odchádza zo Zborova do Vranova a v rokoch 2002 – 2009 pôsobí v Považskej Bystrici, v r. 2009 – 2010 opäť vo farnosti Varín. Jej aktuálne miesto v súčasnosti (2010) je v južných čechách medzi Strakonicami a Pískem vo farnosti Štekeň v Českobudejovickej diecéze, kde je zaradená ako pastoračný asistent – katechéta pre dospelých, seniorov ale i deti. Má 59 rokov (v r. 2010).


Fara Litava - 1135 | Created 2010


Čítania

Keď ťa to v kostole nebavíDnešný dátum: utorok, 5. december 2023
Meniny má Oto.
Katolícky kalendár:
- liturgia: féria
Liturgický rok: B